Hus till Hus i Väst

Visas i: Boende, Utbildning, Västra Götaland

Adress:
Nolby Gård, 441 38 Alingsås

Telefon:
0322-67 21 44

Norr om Alingsås. Regionalt resurscentrum med fyra funktioner; återvinning/återbruk av byggmaterial, ekologiskt byggande, utbildning och byggnadsvård. Nätverk för kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och information. Ingår i den rikstäckande föreningen Byggigen för förmedling av begagnat byggmaterial via databas.

Boende

Utbildning

Västra Götaland