Hörnsjögården

Visas i: Djurhållning, Kultur, Kärngård, Odling, Västerbotten

Namn:
Gerd Arnkvist

Adress:
Hörnsjö 452, 914 97 Hörnsjö

Telefon:
0930-710 19

Ekologisk odling, 8,5 ha brukad jord och 7,5 ha ängsmark. Producerar huvudsakligen mjölk och hagmarkskött. 15 fjällkor både som mjölk- och amkor. Höns av olika sorter. Fjälltjurar till avel. Uppvärmning med vedpanna + vedspis. Brunn med självtryck + byns vatten. Källare. Lär ut hur man tar tillvara och förädlar mjölk (smör och ost).

Djurhållning

Kultur

Kärngård

Odling

Västerbotten