Gallejaur, Svensk-Samisk mötesplats

Visas i: Norrbotten, Landsbygdsutveckling

Namn:
Crister Lövgren

Adress:
Gallejaur 9, 930 81 Glommersträsk

Telefon:
0960-220 55, 070-34-65-854

Hemsida
25 km NV om Jörn. Här möts samisk kultur och svensk bondekultur. Gallijaur-Järvlia kulturbygdsförening har till syfte att utveckla kulturlandskapet. Den kompetens man byggt upp ifråga om byggnadsrestaurering är efterfrågad även utanför det egna området.

Landsbygdsutveckling

Norrbotten