OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Föreningen Wäxthuset

Visas i: Gävleborg, Kärngård, Utbildning

Namn:
Ingemar Haraldsson

Adress:
Valhallagatan 34 lgh 1002, 352 35 Växjö

Telefon:
0470-221 75

Är en ideell förening som bildades 1983. Växjöföreningen är en av många "döttrar" till moderväxthuset på Väddö utanför Stockholm. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Vi är en del av det nätverk som finns runt världen och som med djup förtröstan tror på människans förmåga att skapa en bättre framtid. Vi vill medverka till: att utveckla ett högre medvetande genom inre tillväxt, att öka vårt ansvarstagande för våra handlingar, våra liv och våra relationer till varandra och till vår gemensamma jord, att ”lyssna inåt” och förstå oss själva bättre och därmed öka förståelsen för våra medmänniskor, att sträva mot inre och yttre fred, att ta lärdom av historien - att kärlek skapar fred och harmoni. Föreningen Wäxthuset är ett forum där människor som vill utvecklas kan mötas. En kontaktpunkt för ett världsomfattande nätverk. Kurser, föredrag, studiecirklar, medlemsmöten, förmedling av kontaktpersoner över hela världen är därför viktiga inslag i verksamheten.

Kärngård

Utbildning

Gävleborg