Ekocentrum Göteborg

Visas i: Utbildning, Västra Götaland

Adress:
Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg

Telefon:
031-7050740

Ekocentrum finansieras genom intäkter från utbildningskunder och utställare. Oberoendet gör att vi med hög trovärdighet kan redovisa olika lösningar (både teknik och beteende) på miljö- och hållbarhetsproblem. Vi är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet… . Det unika utbildningskonceptet bygger delvis på den stora, permanenta miljöutställningen med goda exempel inom ett flertal områden. Verksamheten startade 1993. Kurser, föredrag, seminarier, konferenser och möten

Utbildning

Västra Götaland