Bondarps miljögård

Visas i: Jönköping, Kärngård, Utbildning

Bondarps miljögård

Namn:
Arne Svahn

Adress:
Bondarps miljögård, 570 30 Mariannelund,

Telefon:
0496-700 18

Ekologisk odling, FOBO. 140,3 ha varav 5,4 ha odlad jord. Får. Vedeldning, solfångare, jordkällare. Vattenkälla. Har ett gårds- och miljömuseum och Naturrum med händelser från bygden, med spökmuseum. Gårdsvisning april–oktober. Kursverksamhet i miljövård, kretsloppstänkande, ängsvård och om växthuseffekten. Visningsrundor: vatten, försurning, geologi. Norrgården.

Kärngård

Utbildning

Jönköping