Sverigekartan

Runt om i Sverige finns det många goda exempel på ansträngningar att hålla sin hembygd levande, för att kunna få sin försörjning och bevara gamla kunskaper om djur och natur. Det kan vara en bonde som kämpar hårt för att hålla igång sitt olönsamma jordbruk eller ett byalag som rustar upp ett gammalt missionshus. Allt flera förstår vikten av att bevara gamla lantraser, gamla köksväxter och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Grunden för vårt välstånd finns i skogen och i bergsbruket, men vi måste hitta nya alternativ när det gäller brukarmetoder och markexploatering. Nya lösningar tillkommer dagligen när det gäller transporter och energiförsörjning. Dessa nya lösningar måste vi hjälpas åt med att sprida. Vi Framtiden i våra händer försöker nu lyfta fram ett antal godaexempel för utveckling till ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhälle.

För att zooma in på kartan kan ni använda (+) längst ner på kartan eller dubbelklicka med musen.
För att navigera runt använder ni vänster musknapp intryckt och drar runt musen.
Om ni vill se i gatuläge drar ni den lilla gula gubben till vart den röda pilen markerar.
Ni kan också navigera med menyerna på högersida.