Uppmaning

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?

Hus som står tomma och mark som inte brukas är resurser som måste börja användas! 

Anmäl ditt bidrag här.

Finnes: hus, mark arbete

Sökes: Hus, mark, arbete

Har du ett hus till övers eller mark som inte brukas? 

Då är du mycket välkommen att anmäla ditt bidrag till den resursbank dit människor som vill komma igång med sin självförsörjning och eget företagande på landsbygden ska kunna vända sig.

Anmäl ditt bidrag till Kurt Gustafsson i FIVH:s styrelse. Mejla till kansli@framtiden.a.se.