Uppmaning

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?


Hus som står tomma och mark som inte brukas är resurser som måste börja användas!

Finnes: hus, mark arbete

Sökes: Hus, mark, arbete

FINNES:
Har du ett hus till övers eller mark som inte brukas? 

Då är du mycket välkommen att anmäla ditt bidrag till den resursbank dit människor som vill komma igång med sin självförsörjning och eget företagande på landsbygden ska kunna vända sig.

Vi lägger vi in dina/era uppgifter om hus, gårdar med eller utan åkermark och skog.


Dina/era uppgifter sändes till:
Mailadress: kansli@framtiden.a.se eller
Postadress: Framtiden i våra händer
Axbergs Åby 314
70591 Örebro


Innan vi lägger in sända uppgifter på
hemsidan tar vi kontakt för avstämning,