Gård i Skara kommun

Gården Upsala 2:1

Gården ligger på Billingens västsluttning, omkring 5 km från Varnhem.

Arealen är omkring 16 ha åker- och betesmark och lika mycket lövskog. Jorden är mullrik, lerig, sandig morän med högt pH-värde.

Egen brunn, karpdammar, 2 äldre ladugårdar med utvecklingsmöjligheter, den ena är inredd för hästar. Här finns 3 bostadshus varav ett är uthyrt och en sommarstuga.

Större delen av marken är flerårig vall. Betesmarkerna är igenvuxna men kan röjas upp.

Nuvarande brukare söker, på grund av sin ålder, en efterträdare som vill fortsätta driva gården som ett ekologiskt småbruk. Redskap och maskiner av äldre typ överlåtes.

Kontakta:
Olle Magnusson
Svarvarebacken, Ljungstorp
070-4053515

upsala skara03

upsala skara02upsala skara04upsala skara05