Bo & bruka

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?

Uppmaning

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?


Hus som står tomma och mark som inte brukas är resurser som måste börja användas!