Resursbanken

Resursbanken

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?

Uppmaning

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!