Resursbanken

Uppmaning

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden?

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Finnes:

Sökes::

Anmäl till kansli@framtiden.a.seHar du ett hus till övers eller mark som inte brukas?

Då är du mycket välkommen att anmäla ditt bidrag till den resursbank dit människor som vill komma igång med självförsörjning och eget företagande på landsbygden ska kunna vända sig .

Anmäl ditt bidrag till Kurt Gustafsson i FIVH:s styrelse