Upprop!

Vi i Framtiden i våra händer önskar att på något sätt hjälpa till med mottagningen av asylsökande i Sverige

Rörelsen #vistårinteut består av professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Farr, Flyktinggruppernas riksråd,

I en tid när Sveriges flyktingpolitik blir allt mer omänsklig behövs FARR, mer än någonsin. 


– FARR ger dagligen råd och stöd till människor som sökt skydd i Sverige, antingen de befinner sig i asylproceduren, har fått avslag, är tagna i förvar eller har fått stanna och försöker återförenas med sina familjer.
– FARR ger ut ”Goda råd till asylsökande” på sex olika språk. 
– FARR sprider information om viktiga förändringar i asyllagstiftning och rättslig praxis. 
– FARR tar fram egna förslag på hur Sverige skulle kunna bedriva en mer solidarisk och human flyktingpolitik.

Tycker du det är viktigt att FARR finns? Hjälp oss att fortsätta vårt arbete genom att swisha ett bidrag till 123 327 89 83! eller  plusgiro 52 08 90-5, bankgiro 206-3287 eller bankkonto 9960-420 520 8905.
Märk gärna din betalning ASYLRÄTT


  • Bild från Gulabåtarna

21 juni 2016 beslutades i riksdagen om en ny lag som om ändrar flyktingmottagandet i grunden i Sverige.

Flera människorättsorganisationer ifrågasätter Sveriges hållning i MR-frågor. Främst
gällande artikel 22: ”Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälpatt hitta sina föräldrar.”

För personer med flyktingstatus ska uppehållstillstånd endast gälla tre år i lagförslaget. Men de alternativt skyddsbehövande kommer bara att få ettåriga uppehållstillstånd. exempelvis krigsflyktingarna från Syrien. Dessa ska över huvud taget inte få rätt till familjeåterförening, om de inte hunnit söka asyl senast 24 november förra året. Gränskontroller och ID-krav har redan införts.

Öppna vandrarhemmen, ge dem mat och busskort, släpp in dem i föreningarna. Rusta upp fritidsgårdarna, låt tonåringarna gå i gymnasiet.

Ett par år senare kommer folk att säga: Vi var smarta som släppte in dem, affären blomstrar. Vi har ett val säger Sanna Westin.