Rutorna startsidan

Om oss-rutan
Det här är Framtiden i Våra Händer

Våra förtroendevalda

Stadgar

Livsstil

FiVH:s historia

Tidningen

Anna Horns minnesfond

Holma folkhögskola

Dotter-, syster-, medlemsorganisationer
Organisationer-rutan
Miljöorganisationer

Solidaritet och bistånd

Ekorörelser, landsbygdsutveckling

Rättvis handel

Fredsrörelser
Resor-rutan

Gunilla  Winberg och Kurt Gustafsson har sedan 2011 besökt gårdar som verkar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart framtidsperspektiv.   2015.   Äldre resor.