Motion nummer 54 vinnare!

Klimatriksdagens omröstning

Vår motion nr 54, Riksomfattande folkbildningskampanj, är bland de 12 vinnande motionerna i Klimatriksdagens omröstning.

Detta är motionen

Motionär: Gunilla Winberg

Organisation: Framtiden i våra händer

E-postrigun@comhem.se

Sammanfattning: Riksdag och regering måste leda utvecklingen när det gäller hela samhällets nödvändiga omställning för att kunna lösa klimatutmaningen. Vi föreslår därför att en skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs med syfte att få alla landets innevånare att bli förberedda på att en starkare politisk styrning behövs på alla nivåer i samhället för att klimatmålen ska kunna uppfyllas.

Föreslagna åtgärder: En skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs.

Motiv och bakgrund: Vi kan läsa följande på Regeringens hemsida: Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen.

Läs mer

Ladda ner dokumentationen från Klimatriksdagen, med bland annat samtliga motioner, här:
http://media.klimatriksdagen.se/2018/05/Klimatet_pa_valagendan_180506.pdf

eller läs mer på Klimatriksdagens hemsida.