Nominera till Anna Horns minnesfond

Nu är det dags att nominera till årets pris!

Anna Horn, 1924-2009, styrelseledamot i Framtiden i våra händer, grundade  Kärngårdar 1984.

När Anna Horn lämnade jordelivet fick föreningen Framtiden i våra händer ta emot de penninggåvor som nu utgör Anna Horns Minnesfond.

Anna Horn var 1988–1991 ledamot i Sveriges riksdag för Miljöpartiet. Vid sidan av politiken var hon verksam inom miljörörelsen.

Kärngårdar  arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med medvetet värn för livets mångfald och rikedom. Anna Horns grundläggande tanke var att med ett nätverk av Kärngårdar skulle samhällets sårbarhet minska, landets självförsörjningsgrad skulle öka och gammal kunskap om småskalig livsmedelsproduktion skulle bevaras. 

Anna Horns minnesfond. utdelar från och med 2016 en gång per år ett bidrag på 5 000 kronor till någon form av aktivitet som ligger i linje med Annas grundläggande tankar. Pristagare var 2016 tidningen Miljömagasinet, 2017 riksorganisationen Sveriges småjordbrukare och 2017 Bärå Handelsträdgård

Styrelsen för Framtiden i våra händer tar gärna emot nomineringar till kommande års pris. 
Nominera till 2019 års pris! Till Framtiden i våra händer, Axbergs Åby 314, 705 91 Örebro. eller kansli@framiden.a.se.

Läs mer om Anna Horns minnesfond