Kurser för självförsörjning

Många folkhögskolor erbjuder i dag kurser av självförsörjningskaraktär, med olika omfattning och innehåll. En stor del av dem är odlingskurser, andra är mer inriktade på entreprenörskap.

Ett gemensamt tema för kurserna är att ge människor förutsättningar att skapa sig ett rikare och mer månfasetterad liv på landsbygden och därmed bidra till en bättre balans mellan stad och land.

De flesta kurserna berättigar till studiemedel. Vi rekomenderar att ta del av skolornas kursprogram.

Läs mer