Klimatriksdagen

Klimatriksdagen hålls i Aula Magna i Stockholms universitet 4 - 6 maj.

Experter, företagare, gräsrötter, teknikvisionärer, motionsskrivare och lokala aktivister lär av varandra och hittar lösningarna som gör världen hållbar!

Kom med! Skriv motioner!

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag som bland annat lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik. Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Fram till den 1 mars 2018 tar Klimatriksdagen emot motioner.

Har du frågor om riksdagen och motionerna, hör av dig till riksdag@klimatriksdagen.se.

En del i Klimatriksdagen är utställningen FRÖN, positiva exempel på ett hållbart Sverige. Har du exempel kontakta Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com.

Just nu håller Klimatriksdagen på och gör önskelistan för talare och debattörer till seminarierna. Efterhand som de blir bekräftade läggs de upp på en lista på hemsidan. Har du ett bra förslag, eller känner du dig själv manad att delta, skriv en rad till seminarier@klimatriksdagen.se. 

Läs mer på www.klimatriksdagen.se .