Inspirationshäfte

Ladda ner vårt nya material!

För en solidarisk livsstil – med hushållning och rättvis fördelning av jordens resurser. Det har betydelse vad du gör och hur du lever om det ska vara möjligt.

pdfLadda ner vårt inspirationshäfte

Tankar kring framtiden

Jag har bott i flera länder i Afrka, där det inte finns tempus för framtiden i de lokala språken. När jag förbryllat påpekat detta har svaret alltid varit detsamma Framtiden vet man ju ingenting om. Däremot har man flera tempus för dåtid och kan i en del kulturer fortfarande berätta långa invecklade historier om personer som utfört hjältemodiga handlingar.

Historikern Peter Englund menar att framtiden upptäcktes i Västeuropa på 1600-talet och med den gavs förutsättningar för kapitalismen, som hade det svårt i början, eftersom arbetarna som med sina händer skapade det som skulle säljas, hellre tog ledigt genom att fira fler och fler helgondagar än köpt de varor som erbjöds på maknaden. Inte förrän man lyckades skap missnöjet och dess släkting begäret bidrog man till massmarknadens uppkomst.


På den vägen har vi befunnit oss länge, men med dagens hetsiga arbetsliv och klimatångest, har åter en önskan om att få arbeta mindre och leva mer hållbart kommit i fokus. Att inte ständigt vara på jakt mot ett hägrande mål i fjärran utan leva här och nu. Men klarar vi det? Klarar vi att också gå ner i konsumtion Tankar kring framtiden och därmed minska efterfrågan på varor som i sin tur skulle tvinga fram en minskad produktion och därmed mindre utsläpp av växthusgaser, vilket vår planet skulle må bra av?

Om vi levde i ett lugnare tempo skulle vi kanske lättare inse att vi är en del av ett intrikrat ekologiskt system där varje art har rätt att finnas till och att mångfald ger styrka.

Alla vi som hyllar detta varsamma sätt att leva, måste våga stå upp för den livsstilen, och stötta varandra, men vara beredda på strid. Marknadskrafterna kommer att göra sitt yttersta för att få oss att falla tillbaka till hets och överkonsumtion.

Min förhoppning är att frågan FRAMTIDEN – i vems händer ska kunna besvaras med ”i våra förstås” och att ”vi” då är de planetskötare, förändringsagenter eller rätt och slätt medmänniskor som insett att vår storslagna uppgift är att försöka leva i samklang med jordens förutsättningar och därigenom rädda den till kommande generationer.

Gunilla Winberg, ordförande