Holma Folkhögskola

Föreningen Holma folkhögskola avhöll årsstämma lördagen 21 april 2018 i Returskafferiet, Sösdala i Skåne.

Sedvanliga handlingar som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse mm, genomgicks.

Ordförande vid stämman var Gunnar Håkansson.

- Valberedningens förslag klubbades:

Ordförandeuppdraget delas mellan Irene Engström, Skånes Kärngårdar och Anna Eklund, Omställningsnätverket.

- Styrelseledamöter, med personliga ersättare:

-Biodynamikerna. 

Matthias Krauss (ord.nyval, tid.ers) och Karin Skriver (ers.nyval)

-FOBO (Förb Org.Biol Odling)

Cecilia Winge (ord.omval) och Carina Luccesi (ers.omval)

-Framtiden i Våra Händer

Lena Hjelte (ord.nyval,tid.ers) och Karin Nilsson Jungermann (ers.nyval,tid.ord)

-Omställningsnätverket

Anna Eklund (ord.omval) och Karin Grahn (ers.omval)

Permakultur i Sverige (PiS)

Emilia Olausson (ord.nyval,tid.ers) och Karin Hertting (omval ers)

--Sambruket i Sösdalabygden

Oscar Kjellberg (ord.omval) och Lars-Åke Aronsson (ers.omval)

-Skånes Kärngårdar

Irene Engström (ord.omval) och Helena Ullmark (ers.omval)

-Skogsträdgårdens Vänner 

väljer att inte vara representerade i styrelsen 2018.

- Avgående ordförande My Kjellberg avtackades efter gediget genomfört styrelsearbete

och  förmåga att tackla alla möjliga och omöjliga uppgifter som dykt upp under året.
Före stämman åt vi en delikat vegetarisk måltid tillagad av Omväxling - ett ungt par varav en går på Holma folkhögskola och en har gjort!- Efter stämman avnjöt vi delikata bakverk och lyssnade på föreningarnas/medlemmarnas

synpunkter på skolans vision.

För mer info om skolan och aktuella kurser - se hemsidan www.holmafolkhogskola.se

Vår vision

Vision och uppdrag för Holma folkhögskola

Omställning till omsorg om Jorden, människorna och en rättvis fördelning.

Vi ser en framtid av mångfald och överflöd, där vårt agerande gynnar allt liv runt oss. Vi lever i en värld där anpassad småskalighet, återbruk och skapande av resurser kommer alla till godo. Naturliga system ges möjligheten att existera, frodas och regenereras.

Vi har valt folkhögskolan som vårt verktyg. Holma folkhögskola gynnar mångfald, biologisk såväl som mänsklig. Vi får människor att växa i gemenskap med varandra. Genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter. Tillsammans odlar vi en hållbar värld!"

Medlemsorganisationerna:

Framtiden i Våra Händer (http://framtiden.a.se/)

Biodynamiska föreningen (http://www.biodynamisk.se/)

Förbundet organisk-biologisk odling (FOBO) (http://fobo.se/)

Skånes Kärngårdsförening (http://www.skaneskarngardar.se/)

Föreningen Permakultur i Sverige (http://www.permakultur.se/)

Skogsträdgårdens Vänner (http://skogstradgardensvanner.se/)

Sambruket i Sösdalabygden (http://sambruket.se/)

Omställningsnätverket (http://xn-omstllning-t5a.net/)

Aktuella kurser - se Holmas hemsida )http://www.holmafolkhogskola.se/

Omställning Skåne:

https://youtu.be/kWCKgBTrrew