Holma Folkhögskola

Vill du odla för försäljning? Då är vår nya vinterkurs något för dig. Kursen startar redan i november och pågår på 25 % fram till och med mars. Kursen vänder sig till dig som vill starta upp ett företag inom odling, trädgård mm. Läs mer här: http://www.holmafolkhogskola.se/odla-for-forsaljning/

För den som är intresserad att veta mer om Holma Folkhögskola och dess kurser finns information på www.holmafolkhogskola.se
Postadress: Holma folkhögskola, Box 195, 22 100 Lund

Kontor: Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2, LundTelefon: 0730681262
Allmän kurs med omställningsprofil
Är du intresserad av ekologisk hållbarhet och social rättvisa? Vill du läsa in gymnasiets kurser tematiskt och arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med gymnasiet och vill få behörighet att läsa på högskola?
Här får du praktiska och teoretiska kunskaper om omställning och världens tillstånd, samtidigt som du läser in de kärnämnen du saknar för att sen kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
Undervisningen på Allmän kurs sker tematisk, vi läser gymnasiekurserna Hi 1, Re 1, Sh 1, Nk 1, Sv 1,2,3, Eng 5, 6 utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi integrera kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. 

Två halvdagar i veckan sker undervisning med mer praktiska inslag. Vi har valt att kalla detta för praktisk omställning, där omställning handlar om en förändring till en värld som är hållbar för både människan och naturen. Detta kan handla om att lära sig ekologisk odling, ekologiskt byggande eller andra saker där du arbetar med kroppen eller händerna. Det krävs ingen förkunskap, men det är bra om du har ett intresse för detta då det är en stor och viktig del av kursen. Dessutom har vi tillval en halvdag i veckan, då du får välja mellan olika aktiviteter.
Kursens främsta mål är att deltagarna ska klara sina behörigheter samtidigt som de får möjlighet att ifrågasätta dagens samhälle.
Sök till kursen här: Allmän kurs med omställningsprofil - Folkhögskola.nu


Resilient entreprenörskap

- 1 år, kursstart 14 augusti 2017

Resilient entreprenörskap är kursen för dig som vill ställa om ditt liv och arbeta med det du brinner för. Vi ger dig verktyg för att utveckla ett lösningsorienterat förhållningssätt till de stora utmaningar som vi står inför. Under kursen möter du inspirerande människor, lär dig om företagsekonomi och får stöd att utveckla egna idéer för ett mer hållbart samhälle.

Läs mer och ansök här - https://www.folkhogskola.nu/…/2…/resilient-entreprenorskap#omställning#resiliens#folkhögskola#entreprenör/…

Världen står inför stora utmaningar inte minst i form av förändrat klimat, minskade naturresurser och konflikter som följer i dess spår. Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för dessa frågor och vill arbeta med något där du känner att det gör skillnad.

Resiliens handlar om motståndskraft, hållbarhet samt att minska sårbarheten inför en framtid som kommer att vara olik den vi lever i idag. Kursen vänder sig till dig som vill ställa om ditt liv på olika sätt men som idag inte har något eget företag. Vi ger verktyg för att utveckla ett lösningsorienterat förhållningssätt till de stora utmaningar som vi står inför.

Under kursen kommer vi att gå igenom alla delar som krävs för att starta upp ett företag samt olika teorier och verktyg som ett resilient företag kommer att behöva i framtiden.
En viktig del under kursen är att alla av kursdeltagarna gör fältstudier på ett företag, kommun eller organisation som redan idag arbetar för att bli mer resilienta. Du kommer även att ha en mentor som arbetar på detta företag
Precis som alla utbildningar på Holma folkhögskola kommer kursen att växla mellan teori och praktik. Åtminstone en heldag i veckan kommer du därför att få lära dig saker som att odla och bygga ekologiskt samt lappa och laga saker
Sök kursen här: Resilient entreprenörskap - Folkhögskola.nuÅrsmöte
Föreningen Holma folkhögskola avhöll sin Årsstämma i Vårfruskolans matsal i Lund lörd 25 mars 2017 efter drygt ett år med folkhögskola i verksamhet.  

Ordförande My Kjellberg inledde om olika slags folkhögskolor och vad det innebär. Idédrivna och ideella - som Holma - eller politiskt drivna. Holma folkhögskola fick sitt säte i Lund för att där inte fanns någon och att eleverna inte ska bo på skolan. "Föreningens ändamål är att driva en folkhögskola  som, utgående från konkreta exempel, genom inspiration, undervisning, praktik och annan folkbildningsverksamhet, ger redskap att förverkliga ett ekologiskt hållbart samarbete med naturen. Föreningen ska genom sin omställningsprofil vara en aktiv del i samhällsutvecklingen" (ur Föreningens stadgar).

Oscar Kjellberg - administratör - berättade om sociokratisk organisation och arbetsordning som präglar arbetet på skolan, speciellt i toppkretsen/styrelsen. Alla medarbetare, som ännu inte deltagit, ska få utbildning i sociokrati. Den sociokratiska arbets- och beslutsordningen innebär att alla i en krets har möjlighet och rätt att säga sin mening före beslut, som också sker i enhällighet. Alla olika kretsar av personal och elever har representanter i styrelsen och för upp sina förslag till den och styrelsens synpunkter tillbaka. Alla beslut har utvärderingskriterier och utvärderingsdatum, så att felaktiga beslut kan åtgärdas.

Årsstämman: Representanter för de 8 föreningarna i Föreningen Holma folkhögskola  samt andra intresserade deltog. 

Främst behandlades Verksamhetsberättelse, stadgeändringar / uppdateringar till dagsläget, ekonomi och redogörelse för överskott - fördelas på de olika kursernas behov - hyror totalt  i speciell pott - mer till redskap, mm som behövs till kursers genomförande, pott för oförutsedda utgifter samt sparande till framtida lokaler - nuvarande hos Studiefrämjandet till 2018/2019. Pengar avsätts som delfinansiering till en svensk/skånsk inspirationsfilm lik "In Transition 2.0". Ett komplement till marknadsföring av Holma fhsk.  All personal har i sociokratisk anda lika lön - 75% av hellön 30 000 kr. Styrelseledamöter har 500 kr i arvode per möte + resekostnad. Administrator och ordförande har 10 000 kr i arvode vardera, liksom valberedningen.

De 8 föreningarna i Föreningen Holma folkhögskola  är Biodynamiska föreningen, Framtiden i våra händer, Förbundet organisk-biologisk odling, Omställningsnätverket (ny från 27/2-2016), Permakultur Sverige, Sambruket i Sösdalabygden, Skogsträdgårdens Vänner och Skånes Kärngårdsförening.

 Föreningen Holma fhsk är medlem i Skånes folkhögskolor i samvekan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Offensiv folkbildning samt Arbetsgivaralliansen fr.o.m. 2017.

Karin Nilsson Jungermann, representant från Framtiden i våra händer.

Styrelseledamöter Föreningen Holma folkhögskola med personliga ersättare (en från varje medlemsförening) valda vid årsstämman 25 mars 2017:


Biodynamikerna  omval Emil Hillve ord.,  omval Mattias Krauss ers.

FOBO  nyval Cecilia Winge ord., nyval Carina Luccesi ers.

FIVH  omval Karin Nilsson Jungermann ord., nyval Lena Maria Hjelte ers.

Omställningsnätverket omval Anna Eklund ord., nyval Karin Grahn ers.

Sambruket i Sösdalabygden omval Oscar Kjellberg ord., omval Lars-Åke Aronsson ers.

Permakultur i Sverige omval My Kjellberg ordförande, omval Eerika Olofsson ers.

Skogsträdgårdens Vänner  nyval Andreas Olsson ord., omval Karin Hertting, ers.

Skånes Kärngårdar omval Irene Engström ord., omval Helena Ullmark ers