Holma Folkhögskola

Kallelse Till Holma folkhögskolas årsstämma den 21 april

Vi ses på returskafferiet nära sösdala station, se kartan.
ombud ska ha anmält sig senast den 26/3. 

Motionsstopp är den 10/3 och motioner mejlas till My.

PROGRAM:
13 -14 Vi startar med en gemensam
lunch tillagad av omväxling.
14-16 årsmöte
16-16.30 fika
16.30-17.30 visionsuppföljning -
presentation av enkätsvar följt av
diskussion.

RETURskafferiet Torggatan 3, 280 10 Sösdala
Tåg från Lund 11.44 framme 12.22
Tåg från Hässleholm 12.26 framme 12.34
TIPS: Passa på att handla innan mötet!

Anmälan till my
info.myricas@gmail.com. senast 15/4.
Glöm inte meddela om du har
allergier eller andra födoämnespreferenser.

Vår vision

Vision och uppdrag för Holma folkhögskola

Omställning till omsorg om Jorden, människorna och en rättvis fördelning.

Vi ser en framtid av mångfald och överflöd, där vårt agerande gynnar allt liv runt oss. Vi lever i en värld där anpassad småskalighet, återbruk och skapande av resurser kommer alla till godo. Naturliga system ges möjligheten att existera, frodas och regenereras.

Vi har valt folkhögskolan som vårt verktyg. Holma folkhögskola gynnar mångfald, biologisk såväl som mänsklig. Vi får människor att växa i gemenskap med varandra. Genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter. Tillsammans odlar vi en hållbar värld!"

Medlemsorganisationerna:

Framtiden i Våra Händer (http://framtiden.a.se/)

Biodynamiska föreningen (http://www.biodynamisk.se/)

Förbundet organisk-biologisk odling (FOBO) (http://fobo.se/)

Skånes Kärngårdsförening (http://www.skaneskarngardar.se/)

Föreningen Permakultur i Sverige (http://www.permakultur.se/)

Skogsträdgårdens Vänner (http://skogstradgardensvanner.se/)

Sambruket i Sösdalabygden (http://sambruket.se/)

Omställningsnätverket (http://xn-omstllning-t5a.net/)

Aktuella kurser - se Holmas hemsida )http://www.holmafolkhogskola.se/

Omställning Skåne:

https://youtu.be/kWCKgBTrrew