Holma Folkhögskola

Många intressanta och matnyttiga kurser i vår!

Vår vision

Vision och uppdrag för Holma folkhögskola

Omställning till omsorg om Jorden, människorna och en rättvis fördelning.

Vi ser en framtid av mångfald och överflöd, där vårt agerande gynnar allt liv runt oss. Vi lever i en värld där anpassad småskalighet, återbruk och skapande av resurser kommer alla till godo. Naturliga system ges möjligheten att existera, frodas och regenereras.

Vi har valt folkhögskolan som vårt verktyg. Holma folkhögskola gynnar mångfald, biologisk såväl som mänsklig. Vi får människor att växa i gemenskap med varandra. Genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter. Tillsammans odlar vi en hållbar värld!"

Medlemsorganisationerna:

Framtiden i Våra Händer (http://framtiden.a.se/)

Biodynamiska föreningen (http://www.biodynamisk.se/)

Förbundet organisk-biologisk odling (FOBO) (http://fobo.se/)

Skånes Kärngårdsförening (http://www.skaneskarngardar.se/)

Föreningen Permakultur i Sverige (http://www.permakultur.se/)

Skogsträdgårdens Vänner (http://skogstradgardensvanner.se/)

Sambruket i Sösdalabygden (http://sambruket.se/)

Omställningsnätverket (http://xn-omstllning-t5a.net/)

)

Kurser vars ansökningstid inte gått ut

Skogsträdgård introduktion distans

Kursen hålls 19 mars - 20 oktober 2018 på Holma skogsträdgård, Höör

Läs mer om kursen på www.holmafolkhogskola.se/skogstradgardsodling-distans/

Ansök senast 20 februari 2018.

Livsmedelsförädling för självhushållare distans

Kursen hålls 16 mars - 10 november på Holma gård, Höör.

Läs mer på www.holmafolkhogskola.se/livsmedelsforadling-for-sjalvhushallare/

Ansökan senast 31 januari 2018.

Evenemang öppna för alla

Holma Folkhögskola arrangerar föreläsningar, aktiviteter och workshops som är öppna för både kursdeltagare och allmänheten. Dessa tillfällen kallas kulturprogram och genomförs i samarbete med våra medlemsföreningar. Ambitionen är att nå ut till fler människor och till fler platser än vad vi kan göra med vår övriga verksamhet. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Kurs i bärodling

Kirsten Jensen från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreläser om hur man startar upp en bärodling. Hon kommer att prata om bärodling för eget bruk och för försäljning och tar upp flera olika vanliga och ovanliga bärsorter som blåbärstry, havtorn, aronia, hallon och jordgubbar.

Kursen är öppen för alla. Ingen anmälan eller kostnad. Ta med egen lunch och fika.

Kursen äger rum på Holma Gård i Höör

Lär dig odla - grundkurs i ekologisk odling 1

Teoretisk och praktisk grundkurs om odling med ekologiska metoder. Kursen tar upp jord och näring, odla i bäddar, fröer, sådd, verktyg och förkultivering.

Samling vid växthuset på Brunnshög. Vi är utomhus så ha på varma, oömma kläder och arbetshandskar.

Lärare: Karin Jansson.

Kursen är öppen för alla. Ingen anmälan eller kostnad.

Kursen äger rum på Brunnshögs Stadsodling i Lund 13:00 - 16:00

Fröbyte och plantuppdragning

Kortkurs i plantuppdragning. Du får pröva på att förstå olika grönsaker och får lära dig hur du odlar kål, tomater, gurka, squash, majs, fänkål mm. Det blir också tid för att byta fröer med varandra. Ta med fröer om du vill vara med i fröbytet.

Samling vid växthuset på Brunnshög. Vi är utomhus en del så ha på varma, oömma kläder och arbetshandskar.

Lärare: Karin Jansson

Kursen är öppen för alla. Ingen anmälan eller kostnad. Ta med egen fika.

Fler evenemang följer senare i vår. Håll utkik på hemsidan.

För fakta om de olika kurserna eller ansökan läs på Holma folkhögskola hemsida, www.holmafolkhogskola.se

Postadress: Holma folkhögskola, Box 195, 22 100 Lund