Välkommen till Framtiden i våra händers årsmöte

Studiebesök, diskussioner och trevlig samvaro i och utanför Örebro.

Tid: Lördagen den 21 och söndagen den 22 april 2018

Plats: Åby gård, Örebro kommun

Program lördagen den 21 april:

13.00 -13.20. Samling vid Örebro Resecentrum för samåkning till Stadsträdgården där lunch serveras 13.30.

14.30 Mikael Ekman, Landsbygdsutvecklare Örebro kommun, kommer och berättar om sitt arbete till stöd och utveckling av kommunens landsbygdsområden med samhällen och byar. Ett öppet samtal med plats för frågor och svar.

15.30 ca till 17.00 ca, Rundvandring i Stadsparken ned till och i Vadköping ”Gamla Örebro” där vi dricker kaffe innan samåkning ut till Åby gård.

18.00 - 20.00 Nostalgitripp. Nöjsam läsning i gamla årgångar av Ny Livsstil samt eventuell lärande studie av diverse hemsidors upplägg och organisering.

20.00 - 21.00 Kvällsmåltid och därefter, om ork föreligger: Samtal med idéer om FIVH-s arbete för ett samhälle med en ”Ny Kultur”.

Program söndagen den 22 april:

!0.00 -12.00 Formellt årsmöte

12.00 -13.00 Utdelning av priset 5000 kr ur Anna Horns minnesfond till Martin Möller och Madeleine Lindkvist Storå Bär och grönsaker mm. Vi hoppas därefter att få en presentation av arbetet i företaget.

13.00, Sopplunch och avslutning av årsmötet. Förtroendevalda, nya styrelsen, samlas därefter för kort styrelsemöte för bland annat, adjungering av nya styrelsen.

Praktisk information:

Anmälan om deltagande i årsmötet sändes senast 15 april till 

kansli@framtiden.a.s eller Framtiden i våra händer, Axbergs Åby 314, 70591 Örebro

För information om kost och logi med mera, kontakta Kurt Gustafsson, kurt@lutadalen.se eller via postadressen enligt ovan.

FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018 – 2019

Styrelsemöten föreslås att genomföras fyra gånger under det kommande året,inkl. det konstiuerande styrelsemötet.

Planerade aktiviteter

Ett antal inspirationsresor - en uppföljning av de tidigare genomförda bygderesorna - kommer att genomföras under sommaren 2018.
För att tillgodose efterfrågan och utbud på obebodda hus och marker, kommer en digital sambandscentral, eventuellt i form av en ny hemsida, att inrättas.

Arbetet med att öka intresset för den nio månader långa folkhögskolekursen Baskunskaper i självförsörjning och eget företagande på landsbygden kommer att fortsätta.

Aktiva initiativ kommer att tas för en bygdeutveckling med sikte på ökad produktion av livsmedel.

Opinionsarbete kring hållbar samhällsutveckling och omställningsinitiativ på global, nationell och lokal nivå, kommer att intensifieras med tonvikt på FN:s globala utvecklingsmål och kampanjen för inrättandet av en gemensam folklig FN-församling - se www.unpacampaign.org/

Fortsatta ansträngningar för att påverka fackförbunden till återhållsamma lönekrav för att minska konsumtionen av råvarukrävande industriprodukter.

Samarbetet med Holma Folkhögskola fördjupas.

FIVH:s hemsida – det löpande arbetet med uppdateringar och införande av nytt material fortsätter.

Fortsatt utdelning av pris ur Anna Horns Minnesfond.