Höstmötet besöker Storå bär och grönsaker

Besök hos årets Anna Horn-pristagare

Framtiden i Våra händer delar årligen ut ett pris på 5000 kronor till någon som förtjänstfullt har verksamhet i linje med det som Anna Horn och Kärngårdsföreningen önskade.

Se Om om oss om Anna Horns pris

Priset tilldelades  2018 Madeleine Lindqvist och Martin Möller. Det utdelades i samband med årsmötet 2018 i Framtiden i Våra händer. Läs mer om det här.

Framtiden i Våra händer delar årligen ut ett pris på 5000 kronor till någon som förtjänstfullt har verksamhet i linje med det som Anna Horn och Kärngårdsföreningen önskade. Priset tilldelades  2018 Madeleine  Lindqvist och Martin Möller, Storå bär och grönsaker.

Det utdelades i samband FIVH:s årsmötet 2018.

 I samband med det traditionella Höstmötet på Åby gård den 20 och 21 oktober besökte vi första dagen Madeleine och Martin på deras gård Brunnstorp där de driver sina odlingar av bär och grönsaker.

Madeleine och Martin visade oss runt i odlingarna. Där fanns många och långa rader med präktigt uppbundna hallonbuskar av olika årgångar och sorter.

Två väl fyllda växthus med bland annat tomater, där frosten tyvärr inte varit skonsam senaste veckorna. På friland växte rödbetor, många kålsortero ch mycket annat ännu inte färdigskördat.

 

Vårt besök låg mitt på dagen och kunder till butiken kom och gick. Nästan all försäljning sker direkt på gården och kunderna utgörs främst av traktens befolkning.

En ganska ny kund, fick vi veta, satsar på Mjöksyrad vitkål. Så i någon av stugorna sprider sig den angenäma doften av en sådan kultur kan vi ana.

Madeleine och Martin berättade om glädjen och vedermödorna med att kunna försörja sig med odling. Det fungerar, men kräver mycket arbete.

En å med rikligt och bra vatten vindlar fram i kanten av anläggningen. Detta vatten var guld värt under den torra sommaren.

Det är svårt att förstå hur Madeleineoch Martin även kunnat få tiden att räcka till för konstnärlig verksamhet. Madeleine visade oss sina många vackra textila alster av hampa i sin lilla syateljé. Att Martin också har konstnärligt intresse förstod vi av alla teckningar, akvareller och annat som kunde ses runt om i huset.

Text:Pelle Klasson

Fot:Siv Östman