Aktuellt

Holma Folkhögskola

Många intressanta och matnyttiga kurser i vår!

Det finns fortfarande möjlighet att söka till några av vårens kurser. Dessutom ordnar folkhögskolan evenemang som är öppna för alla.

Katarinauppropet

Ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexportFÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK mot SVENSK VAPENEXPORT

Katarina församling i Stockholm lanserade idag tillsammans Svenska Kyrkan,
 Kristna Fredrörelsen och Ärkebiskop Emeritus KG Hammar
 KATARINAUPPROPET - ett Upprop för en human flyktingpolitik och mot
 svensk vapenexport.

 Sveriges befolkning (medlemmar och icke - medlemmar i Svenska Kyrkan)
 uppmanas att besöka hemsidan www.katarinauppropet.se och där göra sin röst hörd genom att underteckna uppropet.

Målet är att genom intensivt insamlande av namnunderskrifter se till att
 svensk vapenexport blir en fråga i Kyrkovalet i september 2017 samt att  Svenska Kyrkan i förlängningen tar avstånd från denna, vilket kan leda till att
 vapenexporten blir en viktig del av valrörelsen inför Riksdagsvalet 2018.

För mer information: Olle Sahlström, emelio@ollesahlstrom.se

Katarina församling i Stockholm och Kristna fredsrörelsen startar tillsammans med f.d. ärkebiskop KG Hammar inför 2017 Katarinauppropet som ska verka mot svensk vapenexport. – Fred är vägen till fred. Världens historia visar på många exempel hur man trott motsatsen, att krig kan vara vägen till fred. Också under kyrkans historia finns exempel på hur man rättfärdigat kriget men fredens och kärlekens röster har aldrig tystnat, säger f.d. ärkebiskop KG Hammar.

Upprop!

Stöd FARR, Flyktinggruppernas riksråd

Ungdomsboende med eget ansvar

Artikl i Ny livsstil nr 1 2017

Nordvästsvensk bygderesa

En berättelse om en 275 mil lång resa från Mora upp till Sorsele och ner till Orsa, för möten med människor i bygdegrupper och företag för att lyssna, lära och diskutera bygdens frågor och våra idéer om inventering av hembygdens resurser för att visa att här finns plats för för fler att bo, arbeta och leva sina liv.

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Bygdeinventeringen har börjat

Resa i Norrland

I mitten av juni 2016 reste Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg genom Västerbotten, Ångermanland och Medelpad på jakt efter glömda marker och öde hus. De hittade en del, men framför allt många aktiva byaföreningar och utvecklingsprojekt.