Aktuellt

Upprop!

Stöd FARR, Flyktinggruppernas riksråd

Ungdomsboende med eget ansvar

Artikl i Ny livsstil nr 1 2017

Holma Folkhögskola

Kallelse Till Holma folkhögskolas årsstämma den 21 april

Vi ses på returskafferiet nära sösdala station, se kartan.
ombud ska ha anmält sig senast den 26/3. 

Motionsstopp är den 10/3 och motioner mejlas till My.

PROGRAM:
13 -14 Vi startar med en gemensam
lunch tillagad av omväxling.
14-16 årsmöte
16-16.30 fika
16.30-17.30 visionsuppföljning -
presentation av enkätsvar följt av
diskussion.

RETURskafferiet Torggatan 3, 280 10 Sösdala
Tåg från Lund 11.44 framme 12.22
Tåg från Hässleholm 12.26 framme 12.34
TIPS: Passa på att handla innan mötet!

Anmälan till my
info.myricas@gmail.com. senast 15/4.
Glöm inte meddela om du har
allergier eller andra födoämnespreferenser.

Klimatriksdagen

Klimatriksdagen hålls i Aula Magna i Stockholms universitet 4 - 6 maj.

Experter, företagare, gräsrötter, teknikvisionärer, motionsskrivare och lokala aktivister lär av varandra och hittar lösningarna som gör världen hållbar!

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Bygdeinventeringen har börjat

Resa i Norrland

I mitten av juni 2016 reste Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg genom Västerbotten, Ångermanland och Medelpad på jakt efter glömda marker och öde hus. De hittade en del, men framför allt många aktiva byaföreningar och utvecklingsprojekt.