Aktuellt

Katarinauppropet

Ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexport

Söndag 17 september är det Kyrkoval

Rösta och kryssa för dem som, med förre ärkebiskopen K G Hammar, stöder Katarinauppropet för humanare flyktingpolitik och nej till all vapenexport.FÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK mot SVENSK VAPENEXPORT

Katarina församling i Stockholm lanserade idag tillsammans Svenska Kyrkan,
 Kristna Fredrörelsen och Ärkebiskop Emeritus KG Hammar
 KATARINAUPPROPET - ett Upprop för en human flyktingpolitik och mot
 svensk vapenexport.

 Sveriges befolkning (medlemmar och icke - medlemmar i Svenska Kyrkan)
 uppmanas att besöka hemsidan www.katarinauppropet.se och där göra sin röst hörd genom att underteckna uppropet.

Målet är att genom intensivt insamlande av namnunderskrifter se till att
 svensk vapenexport blir en fråga i Kyrkovalet i september 2017 samt att  Svenska Kyrkan i förlängningen tar avstånd från denna, vilket kan leda till att
 vapenexporten blir en viktig del av valrörelsen inför Riksdagsvalet 2018.

För mer information: Olle Sahlström, emelio@ollesahlstrom.se

Katarina församling i Stockholm och Kristna fredsrörelsen startar tillsammans med f.d. ärkebiskop KG Hammar inför 2017 Katarinauppropet som ska verka mot svensk vapenexport. – Fred är vägen till fred. Världens historia visar på många exempel hur man trott motsatsen, att krig kan vara vägen till fred. Också under kyrkans historia finns exempel på hur man rättfärdigat kriget men fredens och kärlekens röster har aldrig tystnat, säger f.d. ärkebiskop KG Hammar.

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Bygdeinventeringen har börjat

Resa i Norrland

I mitten av juni reste Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg genom Västerbotten, Ångermanland och Medelpad på jakt efter glömda marker och öde hus. De hittade en del, men framför allt många aktiva byaföreningar och utvecklingsprojekt.

Upprop!

Vi i Framtiden i våra händer önskar att på något sätt hjälpa till med mottagningen av asylsökande i Sverige

Rörelsen #vistårinteut består av professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Farr, Flyktinggruppernas riksråd,

I en tid när Sveriges flyktingpolitik blir allt mer omänsklig behövs FARR, mer än någonsin. 


– FARR ger dagligen råd och stöd till människor som sökt skydd i Sverige, antingen de befinner sig i asylproceduren, har fått avslag, är tagna i förvar eller har fått stanna och försöker återförenas med sina familjer.
– FARR ger ut ”Goda råd till asylsökande” på sex olika språk. 
– FARR sprider information om viktiga förändringar i asyllagstiftning och rättslig praxis. 
– FARR tar fram egna förslag på hur Sverige skulle kunna bedriva en mer solidarisk och human flyktingpolitik.

Tycker du det är viktigt att FARR finns? Hjälp oss att fortsätta vårt arbete genom att swisha ett bidrag till 123 327 89 83! eller  plusgiro 52 08 90-5, bankgiro 206-3287 eller bankkonto 9960-420 520 8905.
Märk gärna din betalning ASYLRÄTT


Holma Folkhögskola

 I alla kurser på Holma folkhögskola ingår odling. Just nu har vi platser kvar till Allmän kurs och Resilient entreprenörskap som börjar i augusti 2017. 

Kursens främsta mål är att deltagarna ska klara sina behörigheter samtidigt som de får möjlighet att ifrågasätta dagens samhälle.