Aktuellt

Holma Folkhögskola

 Holma folkhögskolas styrelse, har valt Andreas Jonsson till vikarierande rektor under rektor Hugo Malms föräldraledighet och semester 1 jan 2018 - 1-aug 2018. Därefter fortsätter han som en av lärarna på skolan.  Andreas är duktig på permakultur, skogsträdgård, odling och byggnation och bor i Vångabygden norr om Kristianstad.


- På skolan finns två allmänna kurser, varav en startade i augusti 2017 och en augusti 2016. 

- Resilient entreprenörskap- elever deltog vid omställningskonferensen i Växjö 6 oktober  och höll workshop för andra deltagare.


- Holma folkhögskola-elever deltog vid skördefesten i Lund  23-24 september med försäljning av plantor och info om skolan. Flera av medlemsföreningarna deltog också - FIVH med info och olika årgångar av Miljömagasinet med Ny livsstil, Sambruket med egenodlade grönsaker och info, FOBO med plantor, info och tidningen Odlaren. Sambruket stod också för mat och fika i restaurantdelen.

- Skolans dag 4 oktober - eleverna fick träffa gamla elever - Vad gör ni nu? Vilken nytta har ni haft av kurserna? Vad saknade ni? Vilka framtidsplaner har ni?

- Holma folkhögskola /alla ingående föreningar/ har skrivit under Klimatriksdagens värdegrund, samt remissvar "Schyssta pensioner" genom rektor Hugo Malm.

- Tidningen "Effekt" nr 3-2017 har en artikel " Av Sveriges 154 folkhögskolor är det bara en där omställningstanken genomsyrar alla kurser - Holma folkhögskola!"
Katarinauppropet

Ja till human flyktingpolitik, nej till svensk vapenexportFÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK mot SVENSK VAPENEXPORT

Katarina församling i Stockholm lanserade idag tillsammans Svenska Kyrkan,
 Kristna Fredrörelsen och Ärkebiskop Emeritus KG Hammar
 KATARINAUPPROPET - ett Upprop för en human flyktingpolitik och mot
 svensk vapenexport.

 Sveriges befolkning (medlemmar och icke - medlemmar i Svenska Kyrkan)
 uppmanas att besöka hemsidan www.katarinauppropet.se och där göra sin röst hörd genom att underteckna uppropet.

Målet är att genom intensivt insamlande av namnunderskrifter se till att
 svensk vapenexport blir en fråga i Kyrkovalet i september 2017 samt att  Svenska Kyrkan i förlängningen tar avstånd från denna, vilket kan leda till att
 vapenexporten blir en viktig del av valrörelsen inför Riksdagsvalet 2018.

För mer information: Olle Sahlström, emelio@ollesahlstrom.se

Katarina församling i Stockholm och Kristna fredsrörelsen startar tillsammans med f.d. ärkebiskop KG Hammar inför 2017 Katarinauppropet som ska verka mot svensk vapenexport. – Fred är vägen till fred. Världens historia visar på många exempel hur man trott motsatsen, att krig kan vara vägen till fred. Också under kyrkans historia finns exempel på hur man rättfärdigat kriget men fredens och kärlekens röster har aldrig tystnat, säger f.d. ärkebiskop KG Hammar.

Resursbank

Hus som står tomma och mark som inte brukas är en resurs som måste börja användas!

Bygdeinventeringen har börjat

Resa i Norrland

I mitten av juni 2016 reste Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg genom Västerbotten, Ångermanland och Medelpad på jakt efter glömda marker och öde hus. De hittade en del, men framför allt många aktiva byaföreningar och utvecklingsprojekt.