• Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ingen radikal förändring kan komma till stånd så länge vi bara dövar symtom.
  Vi måste förändra vårt synsätt i grunden.

  Läs mer

 • Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Slaveriet har pågått länge nog.
  Strejkar ingen kommer det bli mycket värre.

  Läs mer

 • Det här kan du göra för klimatet!

  Det här kan du göra för klimatet!

  Det finns lösningar, det görs saker.
  Opinionsbildning, minskad konsumtion och arbetstid, småskaliga och
  alternativa energilösningar, bilpooler, matlag, stadsodling, biokol i jorden.

  Läs mer

 • Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ny livsstil i ett nytt samhälle!

  Ingen radikal förändring kan komma till stånd så länge vi bara dövar symtom.
  Vi måste förändra vårt synsätt i grunden.

  Läs mer

 • Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Frigör oss från tillväxtslaveriet

  Slaveriet har pågått länge nog.
  Strejkar ingen kommer det bli mycket värre.

  Läs mer

 • Det här kan du göra för klimatet!

  Det här kan du göra för klimatet!

  Opinionsbildning, minskad konsumtion och arbetstid, småskaliga och
  alternativa energilösningar, bilpooler, matlag, stadsodling, biokol i jorden.

  Läs mer

Aktuellt

Holma Folkhögskola

Holma Folkhögskola

Vid årsskiftet startade så äntligen Holma Folkhögskola.

Läs mer

Årsmöte/konferens

Årsmöte/konferens

Ett värmande årsmöte i Grästorp

Läs mer

Vi är Framtiden i våra händer!

Framtiden i våra Händer är en ideell förening grundad 1976 efter inspiration från Erik Dammanns bok med samma namn, som utkom 1972. Vi arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser och för en solidarisk livsstil.

Kom med du också!

Vi har en låg medlemsavgift, 90-500 kronor valfritt.
Betala in till pg 2 44 19-4. Ange medlem: 2016. Glöm inte namn och adress.

Vårt dubbla uppdrag

Vi i västvärlden måsta alla sänka vår totalkonsumtion var Erik Dammanns budskap 1972 med boken Fremtiden i våre händer. Han fick tusentals med sig och skapade en rörelse. I dag, i Sverige, kan inte den enskilde nå det utsläpp av växthusgaser som krävs för en hållbar utsläppsnivå, 1,2 ton per individ och år även vid absolut maximal ansträngning. Det är den offentliga sektorn som har för höga utsläpp. Men vi vill ju ha bra vård, skola och kollektivtrafik! Vi vill ha fart på byggandet! Och fortsättningsvis med låg belastning på dem med lägst inkomst. Och öppna våra gränser för dem som flyr från obeskrivlig nöd. Hur kan det ske utan att utsläppen blir för höga? Vi i Framtiden i våra händer har ett dubbelt uppdrag, en indviduell solidarisk livsstil och arbete tillsammans med andra för samhällsförändring. BirGitta Tornérhielm

Kalendariet

Måndag 24 oktober

Stockholm, FUF:s kansli, Karlbergs-
vägen 66 A kl 18.00-19.30: FN:s säkerhetsråds resolution 1325

Läs mer

Lördag 22 oktober

Stockholm, Sergels torg kl 15.00-17.00: 

Läs mer

Måndag 24 oktober

Stockholm, Europahuset, Regeringsgatan 65 kl 12.00-15.45 

Läs mer

Läs mer om...

Om oss

Om oss

Vår förening, de förtroendevalda och vår tidning "Ny Livsstil"
Organisationer

Organisationer

Miljö, fred, solidaritet och biståndsorganisationer. Ekorörelser och Rättvis handel.
Goda exempel

Goda exempel

Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson har besökt gårdar med idéellt arbetande.
Arkiv

Arkiv

"Dela Lika", artiklar, Kärngårdslista från 2012 samt resor mellan 2010-2014